Totalentreprenad

Följ oss på Instagram

Exempel på vad vi gärna utför åt er:

Tillbyggnad

Av villor, vindar, kontor, lager och butiker

Tak

Omläggning och reparation av exempelvis tegelpannor, betongpannor, papptak och eternittak.

Fönster

Byte och renovering av fönster. Exempelvis träfönster, aluminiumfönster eller kombinationen trä- aluminiumfönster.

Fasadarbete

Omfogning av tegelfasader, lagning och omputsning av fasader. Vi utför även renovering av balkonger såväl plattor som räcken.

Solceller

Prisvärda och driftklara solcellsanläggningar med långa garantier och hög kvalitet.

Kommersiella lokaler

Anpassning och ombyggnad av lokaler såsom kontors- eller butikslokaler.

Miljöhus

Nyproduktion av miljöhus och miljöstationer.

Anbud

Vi lämnar gärna anbud, meddela gärna er projektledare att även skicka förfrågningsunderlag till oss så lämnar vi alltid ett konkurrenskraftigt anbud.